تسهيلات مصرفی کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها
درصورتی‌که تمایل به دریافت تسهيلات برای کارکنان سازمان خود هستید، با دریافت تسهيلات مصرفی برای کارکنان سازمان خود، تسهيلاتی حداکثر به مبلغ 50 میلیون تومان در اختیار کارکنان شما قرار خواهد گرفت.
کارساز
درصورتی‌که یکی از دغدغه‌های سازمان شما ارائه مساعده به کارکنان و مدیریت درخواست‌های کارکنان است، با دریافت محصول کارساز، کارکنان شما هر ماه می‌توانند به میزان 50 درصد از حقوق ماهانه را به‌عنوان تسهيلات از بانک سامان دریافت کرده و با دریافت حقوق میزان استفاده شده را تسویه کنند.
1399/4/21 شنبه