1399/4/21 شنبه
1399/2/22 دوشنبه
آشنایی با بانکداری شرکتی
بانکداری شرکتی بانک سامان از یک‌سو به تأمین مالی مشتریان خود می‌پردازد و از سوی دیگر خدمات بانکی متنوعی را متناسب با نیازهای هر صنعت، برای کمک، تسهیل و تسریع تعاملات تجاری برای زنجیره ارزش مشتریان خود فراهم می‌کند.