1399/4/21 شنبه
1399/2/22 دوشنبه
آشنایی با بانکداری شرکتی
شرایط استفاده از خدمات بانکداری شرکتی
  • اشخاص حقوقی که به صورت انفرادی و بدون در نظر گرفتن ذینفعان واحد آن ها، میزان درآمد حاصل از فروش محصولات یا ارائه خدمتشان طبق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده بیش از یک هزار و دویست میلیارد ریال یا هم ارز ریالی آن به ارزهای مختلف باشد.
  • شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی
  • سایر بانک ها و شرکت های زیر مجموعه آنها
  • شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
  • اشخاص خارجی (اشخاص حقیقی که دارای تابعیت غیر از تابعیت ایران باشند و اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند.)