1399/4/21 شنبه

1399/2/22 دوشنبه
آشنایی با بانکداری شرکتی
شرایط استفاده از خدمات بانکداری شرکتی
  • اشخاص حقوقی که به صورت انفرادی و بدون در نظر گرفتن ذینفعان واحد آن ها، میزان درآمد حاصل از فروش محصولات یا ارائه خدمتشان طبق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده بیش از مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال یا هم ارز ریالی آن به ارزهای مختلف باشد.
  • شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
  • شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی
  • شرکت های زیر مجموعه سایر بانکها
  • اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند.
  • اشخاص حقوقی ایرانی که بیش از 70% سهام آنها متعلق به اشخاص خارجی باشد.