1399/4/21 شنبه
تأمین مالی پروژه‌ها از طریق سرمایه‌گذاران
در صورتی که برای انجام یک فعالیت برای تحقق یک تعهد یا یک محصول یا ارائه خدمات، با کمبود نقدینگی مواجه هستید و تمایل دارید با استفاده از بانک‌های داخلی، بانک‌های بین‌المللی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، تأمین مالی خود را انجام دهید می‌توانید مدیریت امور بانکی و مدیریت طرح خود را به ما بسپارید.
مزایا
امکان ارزیابی طرح‌ها شامل ارزیابی فنی، اقتصادی و ... توسط خبرگان بانکی؛
 تدوین ساختار تأمین مالی طرح با استفاده از نظر خبرگان بانکی.
خوب است بدانید:
خدمات ارائه‌شده در این زمینه به شرح زیر است:
  • مذاکره و انعقاد قرارداد با بانک‌های خارجی برای دریافت خطوط اعتباری؛
  • امکان تأمین مالی طرح از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق؛
  • مذاکره با سازمان‌ها و نهادهای داخلی و خارجی یا اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین مالی؛
  • مدیریت بازپرداخت اصل و سود مبلغ به تأمین مالی کنندگان.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
تمامی اشخاص حقوقی، می‌توانند طرح‌های خود را برای مدیریت و تأمین مالی با بانک طرح کنند.
ثبت درخواست
شما می‌توانید با مراجعه به بانکداری شرکتی، این محصول را دریافت کنید.
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد.
  • تسهیلات خط اعتباری
  • تسهيلات سرمایه در گردش