1399/4/21 شنبه

بیمه مهندسی سامان 
وقوع مخاطرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی مثل حوادث طبیعی، تکنیکی وانسانی در طول مدت اجرای پروژه‌ها، تهدید بزرگی برای سرمایه‌گذاران بخش‌های عمرانی و صنعتی است. مناسب‌ترین راهکار  برای جبران خسارات احتمالی، استفاده از بیمه‌های مهندسی است. با دریافت بیمه‌نامه تمام خطر مهندسی سامان، تمام افراد ذینفع در پروژه اعم از صاحبکار، پیمانکار (اصلی و فرعی)، مهندسین مشاور و ... همواره منابع مالی کافی برای جبران خسارات ناشی‌از حوادث احتمالی در اختیار خواهند داشت و با جبران خسارات مادی مورد بیمه و غرامت ناشی‌از مسئولیت مدنی دست‌اندرکاران اجرایی در قبال اشخاص ثالث، ادامه و اتمام کار تضمین خواهد شد.
بیمه‌نامه مهندسی در دو مرحله ساخت و شروع‌ بهره‌برداری صادر شده و متعهد می‌شود زیان‌های ناشی‌از طراحی، ساخت، نصب و نگهداری سازه‌ها و ماشین‌آلات و تجهیزات کامپیوتری و الکترونیکی را در چارچوب شرایط بیمه‌نامه جبران کند. برای اطلاع از ویژگی‌ها و مزایا و درخواست این بیمه‌نامه به کارشناسان بیمه در یکی از شعب ما مراجعه کنید.
انواع بیمه مهندسی سامان 
  • بیمه تمام خطر پیمانکاران
  • بیمه تمام خطر نصب
  • بیمه سازه‌های تکمیل‌شده
  • بیمه شکست ماشین‌آلات
  • بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران
  • بیمه فساد کالا در سردخانه
  • بیمه عدم النفع شکست ماشین‌آلات
  • بیمه بویلر و مخازن تحت فشار
  • بیمه تجهیزات الکترونیکی