1399/4/21 شنبه
افتتاح حساب امانی (Escrow Account)

بانک سامان امکان افتتاح حساب امانی را برای مشتریان خود فراهم کرده است. حساب امانی حسابی است که بر اساس توافقات قراردادی بین اشخاص (فروشنده و خریدار) جهت ایجاد اعتماد در خصوص انجام تکالیف قراردادی فی‌مابین نزد بانک سامان به‌عنوان امین افتتاح و بخشی از وجوه مرتبط با قرارداد به‌حساب مزبور واریز و از آن طریق و بر اساس اختیارات امین سپرده و اعلانات و دستورهای کتبی طرفین، اقدام خواهد شد. به عبارتی حساب امانی یک ابزار پولی است که توسط امین در راستای منافع طرفین معامله (خریدار و فروشنده) نگهداری می‌شود. نیاز به افتتاح این نوع حساب زمانی شکل می‌گیرد که خریدار و فروشنده در فرآیند انجام معامله به مرحله‌ای می‌رسند که جهت پیشروی نیاز به ایجاد اعتماد بیشتر و کامل‌تری نسبت به توانایی انجام تعهدات دارند. فرآیند انجام این نوع معامله در بانک سامان به‌طور خلاصه به شرح زیر است:

به‌منظور کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 9-88757546 مدیریت سرمایه‌گذاری و امور سهام تماس حاصل فرمایید.