وب سايت ها
 آیا خدمات الکترونیک در تمام شعبه‌های سامان ارائه می‌شود؟
تفاوت پایا و ساتنا چیست؟
آیا لغو پایایی که از طریق  نت‌بانک ثبت‌شده، امکان‌پذیر است ؟
 آیا لغو ساتنایی که از طریق نت‌بانک ثبت‌شده امکان‌پذیر است؟
 در صورت ورود رمز اشتباه سامانه اینترنت بانک، تا چه زمانی این سرویس قابل استفاده نیست؟
در صورت فراموشی رمز یا نام کاریری اینترنت بانک /موبایلت چه اقدامی انجام شود ؟
 آیا مسدودکردن یک برگه چک در سامانه اینترنت بانک امکان‌پذیر است؟
 آیا صدور رمز اینترنت بانک برای سپرده‌های مشترک امکان‌پذیر است؟
 آیا صدور رمز اینترنت بانک برای سپرده‌های حقوقی امکان‌پذیر است؟
 آیا رمز یکبار مصرف برای نت‌بانک سامان فعال می‌شود؟
 خدمات تلفن‌بانک چیست ؟
در صورت ورود رمز اشتباه تلفن‎بانک، تا چه زمانی این خدمت قابل استفاده نیست؟
 در صورت فراموشی رمز تلفن‌بانک چه اقدامی انجام دهیم ؟
 آیا امکان صدور رمز تلفن‌بانک برای سپرده‌های مشترک وجود دارد ؟
 آیا صدور رمز تلفن‌بانک برای سپرده‌های حقوقی امکان‌پذیر است؟
 آیا انتقال وجه از سپرده‌های مشترک در تلفن‌بانک امکان‌پذیر است؟
برای افتتاح یک سپرده ارزی، چه مدارکی نیاز است؟
 با چه ارزهایی می‌توانم یک حساب ارزی افتتاح کنم ؟
درصورت واریز اسکناس ارزی به سپرده‌های بانک سامان، هنگام برداشت، اسکناس ارزی پرداخت می‌شود یا معادل ريالی آن؟
سود سپرده‌های ارزی با اسکناس ارزی پرداخت می‌شود یا به صورت ريالی؟
1 2 3 4