1399/4/21 شنبه

تسهیلات تعمیر دفتر کار

حداکثر به میزان 30‌% ارزش دفتر موضوع تعمیر
تسهیلات تعمیر دفتر کار
اگر جهت تعمیرات دفتر کار خود کمبود نقدینگی دارید ما می‌توانیم معادل ارزش لوازم و مصالح مورد نیاز و حداکثر به میزان 30‌% ارزش دفتر موضوع تعمیر تا سقف اعلامی در بسته اعتباری سالانه را از محل تسهیلات اعطائی تأمین کنیم.
مزایا
به منظور سهولت در بازگشت بدهی، مدت بازپرداخت این تسهیلات به صورت اقساطی بلندمدت (حداکثر 60 ماه) تعیین گردیده است.
خوب است بدانید:
  • بازپرداخت این تسهیلات به صورت اقساطی (حداکثر 60 ماه) است.
  • دفتر موضوع تعمیر می¬بایست دارای کاربری اداری باشد.
  • مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات برای اشخاص حقیقی شامل مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه)، مدارک محل سکونت، مدارک شغلی و درآمدی و مستندات مربوط به درخواست مشتری است.
  • مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات برای اشخاص حقوقی شامل مدارک هویتی شرکت، مجوز فعالیت، صورت‌های مالی حسابرسی شده و مستندات مربوط به درخواست مشتری است.
  • وثایق و تضمینات بر اساس نتیجه گزارش کارشناسی تعیین می‌شود.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
  • اشخاص حقوقی مالک ملک موضوع تعمیر و اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام مالک ملک موضوع تعمیر  یا همسرشان؛
  • عدم سابقه چک برگشتی یا مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی کشور؛
  • دارای مجوز فعالیت حرفه¬ای (شغلی) در بخش¬های مختلف اقتصادی؛
  • تأیید نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی شما توسط بانک.
درگاه دریافت محصول
مراجعه حضوری به شعبه
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد