1399/4/21 شنبه
ضمانت‌نامه‌های ارزی
ضمانت‌نامه بانکی سندی است که به‌موجب آن بانک متعهد می‌شود به‌محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی‌نفع، وجه مطالبه‌شده را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به ذی‌نفع پرداخت کند.
مزایا
  • اطمینان خاطر کارفرما از انجام صحیح و به‌موقع تعهدات و صحت عمل پیمانکار 
  • صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی به نفع ذی‌نفعان داخلی و بانک‌های خارجی
  • اطمینان از ایفای تعهدات طبق قرارداد پایه
خوب است بدانید
  • صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی شامل موارد ذیل در کوتاه¬ترین زمان ممکن: 
  • ضمانت‌نامه حسن انجام کار 
  • ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده
  • ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت
  • ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان
  • روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و درنتیجه امکان صدور و پذیرش ضمانت‌نامه‌های متقابل به/از کشورهای مختلف
  • ابلاغ ضمانت‌نامه‌های مستقیم
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
اشخاص حقیقی ایرانی و غیر ایرانی
درگاه دریافت خدمت
مراجعه حضوری به شعبه