1399/4/21 شنبه
ضمانت‌نامه گمرکی

ضمانت‌نامه‌ای که به منظور تضمین تعویق با تقسیط پرداخت حقوق ورودی گمرک صادر می‌شود و با صدور این نوع از ضمانت‌نامه یک نوع تعهد پرداخت برای بانک به وجود می‌آید و بانک در سررسید این نوع ضمانت‌نامه ملزم به پرداخت وجه‌الضمان به گمرک است.
خوب است بدانید
  • حداکثر مدت ضمانت‌نامه‌های گمرکی یک سال و در سررسید به‌دفعات قابل تمدید است. 
  • صدور ضمانت‌نامه منوط به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق و تضمینات موردقبول صورت می‌گیرد.
  • مدارک لازم جهت دریافت ضمانت‌نامه برای اشخاص حقیقی شامل مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه)، مدارک محل سکونت، مدارک شغلی و مستندات مربوط به درخواست ضمانت خواه است.
  • مدارک لازم جهت دریافت ضمانت‌نامه برای اشخاص حقوقی شامل مدارک هویتی شرکت، مجوز فعالیت، صورت‌های مالی حسابرسی شده و مستندات مربوط به درخواست ضمانت خواه است.
  • وثایق و تضمینات بر اساس نتیجه گزارش کارشناسی تعیین می‌گردد.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
  • اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام؛
  • عدم سابقه چک برگشتی یا مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی کشور؛
  • دارای مجوز فعالیت حرفه¬ای (شغلی) در بخش‌های مختلف اقتصادی؛
  • نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی شما مورد تأیید بانک باشد.
درگاه دریافت خدمت
مراجعه حضوری به شعبه