1399/4/21 شنبه
ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه¬الضمان
کارفرما به‌منظور اطمینان از صحت انجام کار، پس از پیشرفت یا تحویل کار و تا مدت تعیین‌شده، مبالغی به‌عنوان تضمین حسن انجام کار از مبلغ ناخالص صورت‌وضعیت‌های پیمانکار کسر و در حسابی نزد خود نگهداری می‌کند. حال چنانچه پیمانکار تقاضای دریافت این وجوه را کند کارفرما می‌تواند در مقابل ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان صادره توسط بانک، مبالغ کسر شده را به پیمانکار مسترد کند.
 
خوب است بدانید
  • حداکثر مدت ضمانت‌نامه‌های استرداد کسور وجه‌الضمان یک سال و در سررسید به‌دفعات قابل تمدید است.
  • صدور ضمانت‌نامه منوط به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق و تضمینات موردقبول صورت می‌گیرد.
  • مدارک لازم برای دریافت ضمانت‌نامه برای اشخاص حقیقی شامل مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه)، مدارک محل سکونت، مدارک شغلی و مستندات مربوط به درخواست ضمانت‌‎خواه است.
  • مدارک لازم برای دریافت ضمانت‌نامه برای اشخاص حقوقی شامل مدارک هویتی شرکت، مجوز فعالیت، صورت‌های مالی حسابرسی شده و مستندات مربوط به درخواست ضمانت‌خواه است.
  • وثایق و تضمینات بر اساس نتیجه گزارش کارشناسی تعیین می‌شود.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
  • اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام؛
  • عدم سابقه چک برگشتی یا مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی کشور؛
  • دارای مجوز فعالیت حرفه¬ای (شغلی) در بخش¬های مختلف اقتصادی؛
  • نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی شما موردتأیید بانک باشد.
درگاه دریافت خدمت
مراجعه حضوری به شعبه