1399/4/21 شنبه
تسهیلات خرید مسکن
در صورتیکه جهت خرید یا تعویض خانه خود کمبود نقدینگی دارید با استفاده از این تسهیلات خانه مورد نظر خود را خریداری نمایید.
ويژگیهای تسهیلات خرید مسکن
  • مبلغ: معادل 50 درصد ارزش کارشناسی ملک( تا سقف 750 میلیون تومان در شهرهای بزرگ و 500 میلیون تومان سایر شهرها) 
  • مدت بازپرداخت: 60 ماهه  
  • روش بازپرداخت: اقساطی
  • وثایق و تضمینات: ترهین ملک خریداری شده
چه کسانی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند
تمامی اشخاص حقیقی با ارائه مدارک شغلی و سایر مستندات مربوطه پس از تهیه گزارش کارشناسی می توانند تسهیلات مورد نظر خود را دریافت نمایند. 
از کجا درخواست دهیم؟
شما می توانید درخواست خود جهت دریافت تسهيلات را با شعبه خود طرح نمایید. 
شرایط خاص
اعضای هیات علمی و کارکنان مراکز اعلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صورت دارا بودن معرفی نامه معتبر می توانند با شرایط زیر تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند
  • 70 درصد ارزش کارشناسی ملک تا سقف 300 میلیون تومان در شهرهای بزرگ و 200 میلیون تومان در سایر شهرها
  • مدت بازپرداخت: 60 ماهه  
  • روش بازپرداخت: اقساطی
  • وثایق و تضمینات: ترهین ملک خریداری شده
اطلاعات بیشتر 
برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز سامان ارتباط: 6422-021 تماس بگیرید.