1399/4/21 شنبه

تسهیلات خرید مسکن

معادل 50% ارزش مسکن مورد خریداری تا سقف اعلامی دربسته اعتباری سالانه بانک
تسهیلات خرید مسکن
اگر برای خرید یا تعویض منزل مسکونی خود کمبود نقدینگی دارید ما می‌توانیم معادل 50% ارزش مسکن مورد خریداری را تا سقف اعلامی دربسته اعتباری سالانه بانک) از محل تسهیلات اعطائی تأمین کنیم.
مزایا
به منظور سهولت در تسویه بدهی، مدت بازپرداخت این تسهیلات به صورت اقساطی بلندمدت (حداکثر 60 ماه) تعیین‌شده است.
برای دریافت این تسهیلات نیازی به خرید اوراق مشارکت و یا مسدودی مبلغ قابل‌توجه در حساب بدون سود نیست.
نیازی به انتظار برای رسیدن نوبت نیست و پس از ارزیابی ملک و تأیید آن و احراز شرایط ، تسهیلات به شما پرداخت می‌شود.
 
خوب است بدانید
  • بازپرداخت این تسهیلات به صورت اقساطی بلندمدت (حداکثر 60 ماه) است.
  • مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات شامل مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه)، مدارک محل سکونت، مدارک شغلی و مستندات ملک مورد خریداری است.
  • ملک موضوع خرید می¬بایست دارای کاربری مسکونی باشد.
  • وثیقه قابل‌قبول برای اخذ این تسهیلات، وثیقه ملکی و سپرده است.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
  • اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام خریدار ملک؛
  • عدم سابقه چک برگشتی یا مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی کشور؛
  • تأیید نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی شما توسط بانک.
درگاه دریافت محصول
شماره تماس در صورت بروز مشکل در سامانه: 6422-021
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد: