1399/4/21 شنبه
تسهیلات خرید خودرو
در صورتیکه جهت خرید یا تعویض خودرو کمبود نقدینگی دارید با استفاده از این تسهیلات می توانید خودروی مورد نظر خود را خرید نمایید. 
ويژگیهای تسهیلات خرید خودرو
  • مبلغ : معادل 80 درصد بهای خودرو تا سقف یک میلیارد ریال 
  • مدت بازپرداخت: 36 ماهه 
  • روش بازپرداخت: اقساطی
  • وثایق و تضمینات: وثیقه قابل‌قبول برای دریافت این تسهیلات "سپرده" یا "وثیقه ملکی و 20% سپرده" است.
  • ارائه مبایعه نامه یا قرارداد خرید خودرو الزامی است. 
چه کسانی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند
تمامی اشخاص حقیقی با ارائه مدارک شغلی و سایر مستندات مربوطه پس از تهیه گزارش کارشناسی می توانند تسهیلات مورد نظر خود را دریافت نمایند.
از کجا درخواست دهیم؟
شما می توانید درخواست خود جهت دریافت تسهيلات را با شعبه خود طرح نمایید. 
شرایط خاص
اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صورت دارا بودن معرفی نامه معتبر می توانند با شرایط زیر  تسهیلات  خرید خودرو دریافت کنند:
  • مبلغ: 80 درصد ارزش خرید خودرو تا سقف 500 میلیون ریال(اعضای هیات علمی)
  • مدت بازپرداخت:36 ماهه
  • روش بازپرداخت: اقساطی
  • وثایق و تضمینات:  10 درصد سپرده+ چک+گواهی کسر از حقوق
اطلاعات بیشتر
برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز سامان ارتباط: 6422-021 تماس بگیرید.