1399/4/21 شنبه
تسهیلات تعمیر مسکن
در صورتی که جهت تعمیرات منزل مسکونی خود کمبود نقدینگی دارید با استفاده از این تسهیلات خانه خود را تعمیر کنید. 
ويژگیهای تسهیلات تعمیر مسکن
  • مبلغ تسهیلات: تا سقف 3 میلیارد ریال
  • مدت بازپرداخت: 60 ماهه
  • روش بازپرداخت: اقساطی
  • وثایق و تضمینات: وثیقه قابل‌قبول برای دریافت این تسهیلات "سپرده" یا "وثیقه ملکی و 20% سپرده" است.
چه کسانی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند
تمامی اشخاص حقیقی با ارائه مدارک شغلی و سایر مستندات مربوطه پس از تهیه گزارش کارشناسی می توانند تسهیلات مورد نظر خود را دریافت نمایند.
از کجا درخواست دهیم؟
شما می توانید درخواست خود جهت دریافت تسهيلات را با شعبه خود طرح نمایید.  
شرایط خاص
اعضای هیات علمی و کارکنان مراکز اعلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صورت دارا بودن معرفی نامه معتبر می توانند با شرایط زیر تسهیلات تعمیر مسکن دریافت کنند:
  • مبلغ: 50 درصد ارزش ملک موضوع تعمیر تا سقف 2 میلیارد ریال 
  • مدت بازپرداخت:60 ماهه
  • روش بازپرداخت: اقساطی
  • وثایق و تضمینات:  10 درصد سپرده + ترهین ملک