1399/4/21 شنبه

تسهیلات تعمیر مسکن

تسهیلاتی حداکثر به میزان 30% ارزش ملک
تسهیلات تعمیر مسکن
اگر برای تعمیر منزل مسکونی خود کمبود نقدینگی دارید ما می توانیم معادل ارزش لوازم و مصالح موردنیاز و حداکثر به میزان 30% ارزش ملک موضوع تعمیر را تا سقف اعلامی دربسته اعتباری سالانه بانک از محل تسهیلات اعطائی تأمین کنیم.
مزایا
برای  سهولت در تسویه بدهی، مدت بازپرداخت این تسهیلات به صورت اقساطی بلندمدت (حداکثر 60 ماه) تعیین شده است.
خوب است بدانید
  • بازپرداخت این تسهیلات به صورت اقساطی بلندمدت (حداکثر 60 ماه) است.
  • مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات شامل مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه)، مدارک محل سکونت، مدارک شغلی و مستندات ملک موضوع تعمیر است.
  • ملک موضوع تعمیر می‌بایست دارای کاربری مسکونی یا اداری باشد.
  • وثیقه قابل‌قبول برای دریافت این تسهیلات "سپرده" یا "وثیقه ملکی و سپرده" است.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
  • اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام مالک ملک موضوع تعمیر  یا همسرشان؛
  • عدم سابقه چک برگشتی یا مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی کشور؛
  • تایید نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی شما توسط بانک
درگاه دریافت محصول
شماره تماس در صورت بروز مشکل در سامانه: 6422-021
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد