1399/4/21 شنبه
معرفی سامانیان خاص و ویژه

سامانیان، مشتریان برتر بانک سامان هستند. این مشتریان اشخاص حقیقی هستند که با بیش از 3/5 میلیارد ریال دارایی در بانک سامان، جزو مشتریان برتر ما هستند.
سامانیان باتوجه‌به سطح سپرده خود به دو دسته سامانیان ویژه و خاص تقسیم می‌شوند:

  • سامانیان ویژه : مشتریان برتری که مجموع سپرده‌گذاری آن‌ها (انواع سپرده‌های ريالی و ارزی) 3/5 تا 35ميليارد ریال نزد بانک سامان باشد، جزو این گروه هستند. برای سامانیان ویژه کارت طلايی صادر می‌شود و خدمات بانکداری ویژه به این گروه از مشتریان ارائه می‌شود.
  • سامانیان خاص : مشتریان برتری که مجموع سپرده‌گذاری آن‌ها (انواع سپرده‌های ريالی و ارزی) بیش از 35میلیارد ریال نزد بانک سامان باشد، جزو این گروه هستند. برای این گروه از مشتریان کارت مشکی صادر می‌شود. سامانیان خاص می‌توانند به‌صورت همزمان از خدمات بانکداری ويژه و اختصاصی بهره‌مند شوند.