1399/4/21 شنبه

تسهیلات قرض ‌الحسنه ازدواج

سهیلاتی که به موجب وقوع عقد ازدواج دائم و به منظور حمایت مالی زوجین اعطا می‌شود.
تسهیلات قرض ‌الحسنه ازدواج
تسهیلاتی که به موجب وقوع عقد ازدواج دائم و به منظور حمایت مالی زوجین اعطا می‌شود. مبلغ تسهیلات قابل اعطا به هر یک از زوجین مبلغ پانصد میلیون ریال و برای خانواده ایثارگران مبلغ یک میلیارد ریال می‌باشد.
خوب است بدانید
  • باز پرداخت این تسهیلات به صورت اقساطی بلندمدت (حداکثر 84 ماه) است.
  • مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و ضامن/ ضامنین، مدارک شغلی و درآمدی، مدارک محل سکونت و کد رهگیری اخذ شده از سامانه است.
  • فرصت مراجعه به شعبه و تشکیل پرونده 12 روز از تاریخ تعیین شعبه و فرصت تکمیل مدارک 45 روز از تاریخ تشکیل پرونده است.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
  • عدم سابقه چک برگشتی یا مطالبات غیر جاری متقاضی و ضامن/ ضامنین در سیستم بانکی کشور؛
  • تأیید نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی شما توسط بانک
ثبت در خواست
شماره تماس در صورت بروز مشکل در سامانه: 6422-021