1399/4/21 شنبه

کارساز

مساعده تا سقف 50 درصد حقوق کارکنان
کارساز
اگر می‌خواهید رفاه کارکنان و در نتیجه وفاداری آن‌ها به شرکت خود را بدون هزینه افزایش بدهید ما می‌توانیم به‌جای شما این کار را انجام دهیم و عملیات اجرایی اعطای مساعده را پیاده‌سازی و به کارکنان شرکت مساعده را اعطا و سپس از محل پرداخت حقوق ماهانه ایشان، بدهی کارکنان بابت مساعده دریافتی را تسویه کنیم.
مزایا
ارائه این خدمت به کارکنان شرکت هزینه‌ای برای شرکت نخواهد داشت.
خوب است بدانید
  • سقف تسهیلات قابل پرداخت به هر یک از کارکنان متقاضی، حداکثر 50 درصد میانگین خالص حقوق دریافتی متقاضی در آخرین دوره شش‌ماهه و حداقل پنج میلیون ریال است.
  • حداکثر مدت تسهیلات یک‌ساله و مبلغ بدهی استفاده‌کنندگان در هر بار واریز حقوق ایشان تسویه خواهد شد.
  • تضمین این تسهیلات یک برگ چک یا سفته است.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
1- اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام صاحب کسب‌وکاری مشخص، با مجوز فعالیت رسمی معتبر از مراجع ذی‌صلاح که هر دو شرط زیر را به‌طور هم‌زمان داشته باشند:
  • دارای دو سال سابقه پرداخت حقوق به کارکنان باشد.
  • در زمان انعقاد قرارداد همکاری حداقل 10 نفر کارمند در استخدام داشته باشد.
2 - اشخاص حقوقی که در حال حاضر از مشتریان بانکداری شرکتی هستند
3 - اشخاص حقوقی که هر دو شرط زیر را به‌طور هم‌زمان داشته باشند:
  • دارای دو سال سابقه پرداخت حقوق به کارکنان باشد.
  • در زمان انعقاد قرارداد همکاری حداقل 10 نفر کارمند در استخدام داشته باشد.
4 - وجود سپرده واریز حقوق نزد یکی از شعب بانک و دریافت حداقل یک ماه حقوق از بانک سامان؛
5 - عدم سابقه چک برگشتی یا مطالبات غیر جاری کارکنان متقاضی در سیستم بانکی کشور؛
درگاه دریافت محصول
مراجعه حضوری به شعبه