1399/4/21 شنبه

اعضای هیئت مدیره

احمد مجتهد

رئیس هیئت‌مدیره

بهرام فتحعلی

نایب‌رییس هیئت‌مدیره

حسین قضاوی

عضو هیئت‌مدیره

فریده گرامی‌نژاد

عضو هیئت‌مدیره

اعضای هیئت عامل

علیرضا معرفت

مدیر عامل

فرشته ضرابیه

سرپرست معاونت توسعه و زیرساخت

منصور مؤمنی

معاون بانکی و بازاریابی

احسان ترکمن

معاون مالی و برنامه ریزی

خدارحم قاسمیان یادگاری

معاون نظارتی

رضا شیرین‌گوهریان

معاون اعتباری

حمید تهمتن

سرپرست معاونت حقوقی و وصول مطالبات

مدیران واحدها

قاسم سرخوش

مدیر حسابرسی داخلی

فیض‌الله صابر

سرپرست مدیریت حقوقی

مریم کربلائی حسینی

مدیر مالی

سیدمرتضی حسینی‌نژاد

مدیر بازاریابی و توسعه محصول

محمدحسن دولتی

مدیر پشتیبانی

محمد فرخی‌پور

مدیر بانکداری خرد

فرنود حسنی

مدیر روابط عمومی و صدای مشتریان

سیامک شهباززاده

مدیرتطبیق و مبارزه با پولشویی

داوود ایزدی

سرپرست اعتبارات خرد و صنفی

فرشته ضرابیه

مدیر سرمایه انسانی

مرضیه عزیزی

سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات

مروت رنجبر

مدیر بانکداری شرکتی

عباس‌میرزا نیری

مدیر بانکداری الکترونیک

فاطمه افقهی

مدیر بانکداری ویژه و اختصاصی

داوود سوری

مدیر آکادمی سامان

هاله حسین‌زاده

مدیر بانکداری بین‌الملل