1399/4/21 شنبه
ساعت کار شعب بانک سامان
 باتوجه‌به شیوع ویروس کرونا، ساعت کاری شعب سامان در شهرستان‌ها متغیر است. پیشنهاد می‌شود پیش از مراجعه با آن شعبه تماس بگیرید. 
ساعت کار شعب بانک سامان در شش ماه دوم سال به شرح زیر است:
پنج‌شنبه شنبه تا چهارشنبه نام استان
8:00-12:45 8:00-14:15 شعب استان‌های تهران
7:30-13:00 7:30-13:00 قم
8:00-12:45 8:00-14:15 شعبه هایپراستار
24 ساعته 24 ساعته فرودگاه امام خمینی (ره) و واحد CIP
8:00-12:30 8:00-14:30 شعبه منطقه آزاد کیش
8:00-12:00 8:00-13:30 شعبه منطقه آزاد قشم
8:00-12:45 8:00-14:15 شعب کرمانشاه، همدان، سنندج
8:00-12:45 8:00-14:15 شعب اصفهان
7:00-12:00 7:00-13:00 شعبه اراک
8:00-12:45 8:00-14:15 شعب آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل
7:45-12:45 7:45-14:45 شعبه سمنان
7:15-12:45 7:15-12:45 شعب مازندران
8:00-13:15 8:00-14:15 شعبه بندر عباس
13:30-7:30 13:30-7:30 شعب اروند و اهواز
7:30-12:30 7:30-13:00 استان‌بوشهر
8:00-12:45 8:00-14:15 شعب خراسان رضوی، نیشابور
8:00-12:45 8:00-14:15 شعب شیراز