عکس وسط
آموزش استفاده از خودگردان
واریز وجه نقد به وسیله کارت‌های بانکی با خودگردان امکان پذیر است.
آموزش استفاده از پایانه غیرنقدی
انجام انواع انتقال وجه، دریافت مانده حساب، پرداخت قبض و ... با این دستگاه امکان‌پذیر است.
1399/4/21 شنبه
بيشتر