1399/4/21 شنبه
بیمه‌نامه بدنه
هر اتومبیلی، علاوه بر استهلاک طبیعی در معرض خطرات و حوادث فیزیکی غیرقابل‌پیش‌بینی قرار دارد که این خطرات ممکن است هزینه‌های سنگینی را برای شما ایجاد کنند. بیمه بدنه اتومبیل سامان این نوع هزینه‌ها را جبران می‌کند.
حوادث تحت پوشش خواه اتومبیل در حال حرکت باشد یا در حال توقف عبارت‌اند از:
آتش‌سوزی: خساراتی که در اثر آتش‌سوزی، صاعقه یا انفجار به اتومبیل و یا لوازم‌یدکی و اصلی همراه آن وارد شود.
سرقت: سرقت کلی اتومبیل جزء خطرات اصلی بیمه بدنه است و همچنین خسارت ناشی از شروع به دزدی؛ اما سرقت جزیی اتومبیل (سرقت قطعات اصلی و وسایل منصوبه)، در حالت کلی تحت پوشش بیمه بدنه نیست و جزء خطرات اضافی بیمه بدنه است و بابت آن حق بیمه اضافی دریافت می‌شود.
خسارت‌های واردشده به اتومبیل در صورتی مشمول بیمه است که در نتیجه تقصیر یا قصور خود شما (راننده اتومبیل بیمه‌شده) ایجادشده باشد؛ در غیر این صورت، جبران آن بر عهده واردکننده خسارت است که مشمول بیمه‌نامه شخص ثالث اتومبیل است.
پوشش های اضافه بیمه نامه بدنه که با دریافت حق بیمه اضافه قابل اعطا می باشد
 • شکست شیشه(به تنهایی غیر از خطرات اصلی)
 • سرقت درجای تمام قطعات خودرو مورد بیمه
 • پاشیدن رنگ و اسید (مواد شیمیایی)
 • بلایای طبیعی (سیل،زلزله ،طوفان)
 • ایاب و ذهاب (در مدت تعمیرات ناشی از حادثه)
 • افزایش قیمت
بیمه‌نامه بدنه اتومبیل فقط در داخل خاک ایران اعتبار دارد و برای خارج از کشور نیازمند توافق خاص شما و شرکت بیمه سامان است.

خطرات مورد تعهد
 • برخورد دو اتومبیل
 • برخورد اتومبیل با یک جسم ثابت یا متحرک
 • برخورد اشیا به اتومبیل (اتومبیل در حال حرکت یا ساکن)، چنانچه در حین حرکت اجزاء و یا محموله موضوع بیمه به آن برخورد کند.
 • واژگون شدن اتومبیل
 • سقوط اتومبیل
 • خسارت باطری و لاستیک‌های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه‌شده تا 50 درصد قیمت نو قابل پرداخت است.
 • خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت‌دیده به آن وارد شود.
 • پرداخت خسارتی که بیمه‌گذار مقصر حادثه نیست.