1399/4/21 شنبه
وین کارت
444 شانس برای 444 خوشانس
هم سود بگیر هم جایزه ببر
ویــن‌کارت، یــک کارت بانکــی اســت کــه به وســیله آن می‌توانیــد ازطریــق انجــام هریــک از فعالیت‌هـای بانکـی مثـل خریدهـای روزانـه، خریـد شـارژ، پرداخـت قبـض، انتقـال وجـه و غیـره امتیـاز کسـب کنیـد و هـر فصـل در قرعه‌کشـی 444 جایـزه نقـدی شـرکت کنیـد. از ویژگی‌هـای ویـن‌کارت ایـن اسـت کـه شـما عـلاوه بـر شـانس شـرکت در قرعه‌کشـی هـر فصـل کـه بالـغ بـر 12میلیـارد ریـال اسـت،
در صـورت تمایـل می‌توانیـد بابـت سـپرده خـود سـود هـم دریافـت کنیـد.

برای شرکت در قرعه‌کشی وین‌کارت کافی است دو کار انجام دهید:
  • افتتاح حساب و دریافت وین‌کارت
  •  کسب امتیاز و بالا بردن شانس برنده‌شدن
جوایز وین‌کارت سنگین‌تر شد
دور جدید قرعه‌کشی وین‌کارت با تغییرات قابل توجهی برگزار می‌شود. در این دوره تعداد جوایز از 251 به 444 جایزه و مبلغ آن نیز به یک میلیارد و دویست میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین با توجه به اینکه قرعه‌کشی به صورت سه ماه یک‌بار برگزار می‌شود شانس و فرصت جمع‌آوری امتیاز برای دارندگان وین‌کارت افزایش یافته است.
چگونه امتیاز و شـانس بیشتری کسب کنیـم؟

ما به فعالیت‌های بانکی مشخص‌شده که با وین‌کارت‌تان انجام دهید، امتیاز می‌دهیم تا شانس شما که وین‌کارت را به‌عنوان کارت اصلی خود استفاده می‌کنید، افزایش پیدا کند. برای کسب امتیاز بیشتر، سه راه وجود دارد:

1) استفاده بیشتر از وین‌کارت

با خرید کالا از پایانه‌های فروشگاهی، پرداخت قبوض، خرید شارژ تلفن همراه و انتقال وجه می‌توانید هر روز امتیازهای خود را افزایش دهید. 

2) واریز پول به وین کارت

یکی دیگر از راه‌های کسب امتیاز این است که از دوستان یا کسانی که با آن‌ها مراودات مالی دارید بخواهید، مبلغی که قرار است به شما بپردازند را به وین‌کارتتان واریز کنند.

3) دریافت بیش از یک وینکارت

برای جمع‌کردن امتیاز بیشتر، این امکان به شما داده می‌شود تا روی یک سـپرده حداکثر دو کارت دریافت کنید و این کارت را برای پرداخت هزینه‌های روزمره در اختیار همسر یا فرزند و... قرار دهید. در پـایـان هـر فصل از سال، مبلغ تراکنش‌های تمامی وین‌کارت‌های شما جمع و به شما امتیاز بیشتری داده می‌شود.

جوایز چیست و نحوه قرعه‌کشی سپرده وین چگونه است؟
هر فصل از سال، 444 جایزه نقدی به مبلغ 12 میلیارد ریال به شرح زیر اهدا می‌شود:
  •  چهار جایزه هر یک به مبلغ 1.000.000.000 ریال
  • چهل جایزه هر یک به مبلغ 100.000.000 ریال
  •  چهارصد جایزه هر یک به مبلغ 10.000.000 ریال
شما چقدر امتیاز دارید؟
1399/6/23 یکشنبه
نظرسنجی وین

* شماره مشتری
* نحوه آشنایی
برندگان پیشین قرعه‌کشی سپرده وین
دوره‌های پیشین قرعه‌کشی وین‌کارت به صورت ماهانه برگزار می‌شد. شما می‌توانید برای اطلاع ‌از نتیجه قرعه‌کشی‌های برگزارشده، اینجا را کلیک کنید.
سوالات متداول
مبنای دریافت امتیاز وین چیست؟
دریافت امتیاز وین تنها بر مبنای انجام تراکنش‌های الکترونیکی از نوع پرداخت (مثلا خرید کالا و خدمات، پرداخت قبض، خرید شارژ و ...) و عملیات بانکی انتقال وجه شتابی (کارت به کارت، ساتنا و پایا) می‌باشد.
آیا در صورت واریز پول به حساب وین کارت، امتیازی تعلق می‌گیرد؟
بله، به ازای هر 10 میلیون ریال انتقال وجه از کارت سایر بانک‌ها به وین کارت و همین طور انتقال وجه ساتنا یا پایا به وین کارت 1 امتیاز به شما اختصاص می‌یابد.
آیا امکان دریافت چند کارت بر روی یک حساب وجود دارد؟
بله، شما می‌توانید برای افراد خانواده و آشنایان چند وین کارت دریافت نمائید.
آیا امکان افتتاح حساب به صورت مشترک وجود دارد؟
خیر، هر فردی به طور انفرادی قادر به افتتاح حساب می‌باشد.
آیا امکان افتتاح حساب اینترنتی وجود دارد؟
خیر، برای افتتاح حساب می‌بایست حضوری به شعب مراجعه شود.