1399/4/21 شنبه
کارت اعتباری
درصورتی‌که برای خرید کالا و خدمات موردنیاز خود کمبود نقدینگی دارید با دریافت کارت اعتباری می‌توانید کالای موردنظر را خریداری کرده و وجه کارت اعتباری را به‌صورت یکجا یا به‌صورت اقساطی با بانک تسویه کنید.
مزایا
 • امکان تسویه مبلغ اعتبار استفاده شده به‌صورت یکجا (حداکثر یک ماه پس از خرید) یا به‌صورت اقساطی ماهانه حداکثر ظرف مدت سه سال
 • امکان دریافت کارت اعتباری حداکثر به مبلغ 50 میلیون تومان
 • امکان تسویه مبلغ اعتبار استفاده شده پس از هر بار خرید و شارژ مجدد کارت اعتباری و استفاده آن در خریدهای بعدی
خوب است بدانید
 • مدت اعتبار، کارت اعتباری یک‌ساله است.
 • در صورت عدم استفاده از کارت اعتباری سودی به بانک پرداخت نخواهید کرد.
 • درصورتی‌که مبلغ خرید شما با استفاده از کارت اعتباری، کمتر از 1 درصد مبلغ کارت اعتباری باشد تسویه کارت اعتباری می‌بایست به‌صورت نقدی صورت گیرد، در غیر این صورت امکان تسویه اقساطی مبلغ استفاده شده برای شما فراهم است.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
 • اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام؛
 • عدم سابقه چک برگشتی یا مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی کشور؛
 • عدم دریافت کارت اعتباری از سایر بانک¬ها؛
 • تأیید نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی شما توسط بانک
 • عضو یکی از گروه‌های زیر هستند می‌توانند برای دریافت کارت اعتباری به بانک مراجعه کنند:
  1- دارندگان سپرده سرمایه‌گذاری، گواهی سپرده، صندوق سرمایه‌گذاری یا افراد مورد معرفی آن‌ها (برای این گروه از مشتریان شرایط چک برگشتی یا بدهی غیر جاری در سیستم بانکی لحاظ نمی‌شود.)
  2- مشتریان دارای وثایق ملکی نزد بانک یا مالکین دارای وثایق ملکی نزد بانک بابت سایر تسهيلات
  3- سایر مشتریان با معرفی وثایق ملکی
  4- اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها با ارائه یک برگ چک و ضمانت یک عضو هیئت‌علمی یا ارائه کسر قسط
درگاه دریافت محصول
شماره تماس در صورت بروز مشکل در سامانه: 6422-021