1399/4/21 شنبه
کارساز
درصورتی‌که یکی از دغدغه‌های سازمان شما ارائه مساعده به کارکنان و مدیریت درخواست‌های کارکنان است، با دریافت محصول کارساز، کارکنان شما هر ماه می‌توانند به میزان 50 درصد از حقوق ماهانه را به‌عنوان تسهيلات از بانک سامان دریافت کرده و با دریافت حقوق میزان استفاده شده را تسویه کنند.