1399/4/21 شنبه
تِل‌بانک

بانک سامان در راستای تکمیل سبد خدمات خود و برای سهولت و راحتی شما مشتریان درگاه جدیدی با عنوان «تِل‌‎بانک» را راه‌اندازی کرده است. در این درگاه شما مشتریان می‌توانید اکثر خدمات بانکی موردنیاز خود را در هرلحظه و بدون مراجعه حضوری به شعب بانک دریافت کنید.

بانک سامان با راه‌اندازی این درگاه امکانی را فراهم آورده است تا مشتریان بتوانند ازطریق تماس تلفنی با مرکز سامان‌ارتباط به‌طور مستقیم بخشی از خدمات بانکی موردنیاز مانند افتتاح سپرده جدید، پرداخت قبوض، انتقال وجه (داخلی/شتابی) و... را دریافت کنند. در این درگاه، ارائه خدمت به ‌صورت ترکیبی از امکانات تلفنی و نیز مذاکره و گفتگوی مستقیم با بانکداران درگاه تل‌بانک صورت می‌پذیرد.

چگونه از تِل‌بانک استفاده کنیم؟

ارتباط مشتریان با این درگاه ازطریق تماس با سامان‌ارتباط به شماره 0216422 و ارتباط با سر شماره 3 امکان‌پذیر است.

در درگاه تِل‌بانک، شما پس از احراز اولیه با رمز، به بانکداران درگاه تِل‌بانک متصل می‌شوید و ازطریق مکالمه با بانکداران ما درخواست خدمات موردنیاز را اعلام کنید و در نهایت برای تأیید انجام عملیات، شرح عملیات مورددرخواست‌تان به‌صورت صوتی خوانده ‌شده و تأیید عملیات از شما دریافت و عملیات انجام می‌شود.

خوب است بدانید تمامی مکالمات بین شما و بانکدار در این درگاه ضبط می‌شود.
چه زمانی با تِل‌بانک تماس بگیریم؟
ما در حال حاضر در درگاه تِل‌بانک در روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 7:30 صبح تا 22:30 شب به شما مشتریان ارائه خدمت می‌کنیم.
چه خدماتی در درگاه تِل‌بانک ارائه می‌شود؟

خدماتی که در درگاه تِل‌بانک ارائه می‌شود، شامل دو دسته خدمات اطلاع‌رسانی و خدمات تراکنش‌های مالی است که به شرح زیر است:  

ردیف خدمات اطلاع‌رسانی

1

گزارش گردش روزانه، سپرده/کارت

2

گزارش گردش ماهانه سپرده/کارت

3

گزارش چند گردش آخر سپرده/کارت

4

گزارش گردش انتقال وجه (پایا/ساتنا)

5

گزارش جزییات تسهیلات

6

استعلام شماره کارت

7

استعلام شماره شبا

8

جزییات دسته‌چک و برگ چک

9

استعلام وضعیت چک‌های واگذارشده به‌حساب

10

استعلام وضعیت کارت به همراه جزییات آن

ردیف تراکنش مالی

1

افتتاح سپرده جدید

2

انتقال وجه سپرده‌ای

3

انتقال بین‌بانکی (پایا و ساتنا)

4

انتقال وجه با کارت (داخلی/شتابی)

5

مسدودی کارت

6

مسدودکردن و ثبت مبلغ چک‌های صادره

7

پرداخت کمک‌های مردمی به مؤسسات خیریه

8

پرداخت قبوض

توجه: خدمات اطلاع‌رسانی می‌تواند در قالب اعلام تلفنی، پیام کوتاه بانکی، فکس و ایمیل به شما مشتریان ارائه شود.

کارمز د استفاده از خدمات چقدر است؟

برای انجام خدمات تِل‌بانک کارمزد بسیارکمی دریافت می‌شود که به شرح جداول‌ زیر است:

ردیف عملیات نحوه ارائه خدمت کارمزد

1

اعلام موجودی حساب/کارت

تلفنی/پیامک

1/000 ریال

2

اعلام شماره کارت‌های مشتری

3

دریافت شماره شبا

4

دریافت گردش روزانه، ماهانه و چند گردش آخر سپرده/ کارت

فکس/ایمیل

- سال جاری: 5/000 ریال

- سال‌های گذشته: 10/000 ریال

5

اعلام جزییات تسهیلات و اقساط

تلفنی/فکس/ایمیل

1/000 ریال

6

دریافت جزئیات دسته‌چک و برگ چک

7

گزارش انتقال وجه پایا/ساتنا

8

دریافت وضعیت چک‌های واگذارشده به‌حساب

2/000 ریال

ردیف عملیات کارمزد

1

افتتاح سپرده

رایگان

2

مسدودی کارت

3

پرداخت کمک‌های مردمی

4

انتقال وجه سپرده‌ای

5/000 ریال

5

انتقال وجه پایا / ساتنا

10/000 ریال

6

پرداخت قبوض

1/000 ریال

7

مسدود کردن چک‌های صادره و مبلغ آن

100/000 ریال بابت هر برگ چک

8

انتقال وجه کارت به کارت

از 5/000 ریال تا 33/000 ریال با توجه به مبلغ انتقال وجه و مطابق کارمزدهای دریافتی شتاب