ساعت کار شعب بانک سامان در شش ماه دوم سال 97 به شرح زیر است:

پنجشنبه شنبه تا چهارشنبه شعب
7:45-12:45 7:45-15:45 شعب استان‌ تهران و البرز
7:30-12:30 7:30-15:30    شعب استان‌های فارس، اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی، خراسان رضوی، قم، اردبیل و شهر اهواز
8:00-13:00 8:00-18:00 شعبه هایپراستار
8:30-14:00 8:30-17:30 شعبه سیتی‌سنتر اصفهان
24ساعته 24ساعته شعبه فرودگاه امام خمینی (ره) و واحد CIP
7:30-13:15

7:30-14:15

سایر شعب شهرستان
7:30-12:30 7:30-15:30 شعبه منطقه آزاد قشم
7:30-12:30 7:30-15:30 شعبه منطقه آزاد کیش